utorok 24. decembra 2013

Vianočný koncert dobovej sviatočnej hudby a kolied 2011 (archívny článok)
Presne pred rokom som ponúkol neformálny koncert stredovekej a ranonovovekej hudby. Ak sa vám páčilo minuloročné nulté/prvé vydanie, budete mať asi dôvod na radosť. Je tu druhý ročník tejto malej útulnej akcie, ktorú si zorganizujeme bez veľkých výdavkov a organizácie. Postačí nám sila internetu. Minulý rok som prezentoval neskorogotické a renesančné koledy hlavne z Británie, pomenej z Francúzska, Škandinávie, Španielska a Uhorska. Dnes sa pokúsim ponúknuť zatiaľ nehrané skladby aj z ďalších krajín, vrátane jednej či dvoch exotickejších. Prajem príjemné počúvanie. 


Začnime veselou inštrumentálkou. Tohto roku chcem načrieť do vianočných piesní pochádzajúcich z britských ostrovov len striedmo, preto uvediem len jedinú anglickú skladbu - All Glory Be to God on High ("Všetka sláva Bohu na Výsostiach").


Pesnička je poloľudová a hoci sa stala populárnou v Anglicku, pochádza z Nemecka, kde ju v roku 1525 zložil rostocký skladateľ Nikolaus Decius. Vytvoril ju na základe melódie k dobovému ľudovému tancu a pôvodne znela Al­lein Gott in der Höh sei Ehr. Používala sa ako doprovod k jarmočnému divadlu s adventnou a vianočnou tématikou. Tento konkrétny inštrumentálny aranžmán piesne pochádza z albumu Christmas Time is Here. Jediným anachronizmom medzi inak autentickým zvukom dobových nástrojov je podmaz saxofónu, na ktorom hraje Neal Ramsay.


Jedny z mála ranonovovekých vianočných piesní, ktoré si dnes budeme hrať, sú tieto tri flámske, vytvorené v priebehu 17. storočia v južnom Nizozemsku. Každá je od iného autora a z iného roku, no všetky ich spája to, že boli vydané v Antverpách. Skladali ich väčšinou miestni kostolní hudobníci úpravou starších ľudových kolied. Texty boli v národnom jazyku alebo latinčine a vyšli aj vo významnom zborníku vianočných cirkevných piesní Cantiones Natalitiae ("Spevy Narodenia", resp. "Piesne narodenia"). Najstaršie publikované flámske koledy vyšli v rokoch 1604 a 1609 v zborníku/spevníku Laudes vespertinae ("Chvály večerné").

Zoznam skladieb znejúcich v tomto videu :
1.) Lof sy dat soete kindeken cleyn (1629, text), zložil Guilielmus Messaus (1589-1640)
2.) Incognito, O herders al soetjens (1651, text), zložil neznámy autor
3.) Titer wat een goede maer (1667, text), zložil Joannes Berckelaers (cca 1630 - cca 1700)


Prejdime ku stredovekým vianočným skladbám z krajiny galského kohúta. Cantiga de Santa Maria ("Pieseň Panny Márie") zo 14. storočia, v podaní Maggie Sansone a hudobného zboru Ensemble Galilei, z ich spoločného albumu Ancient Noels z roku 1994.


Jednou z najslávnejších francúzskych vianočných piesní z obdobia stredoveku je "Nech všetko smrteľné (telo) utíchne", resp. "...v tichu zotrvá". Spievala sa počas obradov spojených s eucharistiou. Názov je alúziou na jeden z veršov v Knihe proroka Habakuka (jedného z 12 "menších" prorokov Biblie) : "Ale Hospodin je v chráme svojej svätosti. Mlč pred jeho tvárou, celá zem !

Aj keď francúzska úprava skladby z obdobia vrcholného stredoveku je najznámejšia a najkopírovanejšia, samotná skladba má korene hlboko v 4. storočí po Kr., v začiatkoch kresťanskej cirkvi. Pôvodne dokonca nebola vytvorená pre západný obrad, ale vznikla pre potreby toho, čo sa po roku 1054 stalo známym ako "východný obrad". Vďaka jej mimoriadne dlhej tradícii je však prítomná v oboch obradoch. Inštrumentálny aranžmán, ktorý ste si mali práve možnosť vypočuť, odohrala harfistka-citaristka Mary Jane Ballouová na tzv. francúzskom salteriu (pre danú krajinu typický druh citary, resp. psaltéria). Skladba pochádza z albumu At Midnight in Betlehem.


Ďalšia stredoveká francúzska klasika je Dieus soit en cheste maison ("Boh je v tomto dome"). Skladbu zložil okolo roku 1260 Adam de la Halle (1237-1288). Tento konkrétny aranžmán nám zahral hudobník Daniel Mantey. Primárnymi nástrojmi boli flauta a viola de gamba.


"Hm, vokálna verzia by sa nenašla ?", pýtate sa. Čoby sa nenašla ! Vypočujte si túto. Dúfam, že splní vaše očakávania. :-)

Zamierme teraz o čosi východnejšie a dajme si pre zmenu niečo nemeckého pôvodu:


In dulci jubilo ("V sladkom slávení", resp. "V sladkom veselí") je pieseň vytvorená nemeckým mystikom Heinrichom Seusem okolo roku 1328. Text je zmesou latinčiny a nemčiny, pričom mnohé slová a často i celé frázy sú napoly v nemčine a napoly v latinčine alebo dokonca v ľudovej, latinizovanej nemčine. Podľa povesti vnuklo Seuseovi nápad na napísanie textu zjavenie sa anjelov v čase Vianoc. Z očarenia nad ich spevom neskôr zložil túto pieseň.


Ak vám prekáža krátkosť vokálnej verzie, k dispozícii je aj táto inštrumentálna, s aranžmánom od hudobníka Brenta Landona. Hádam sa vám bude páčiť tiež.

In dulci jubilo je veľmi populárna, a ako mnohé iné staršie vianočné skladby, aj ona sa v priebehu storočí dočkala mnohých variantov a aranžmánov. O prvú slávnu "cover verziu" sa postaral sám Johann Sebastian Bach, ktorý ju upravil na obľúbené vianočné chorálne prelúdium (úvod, predohru). O niečo neskôr, v 19. storočí, ju anglikánsky kňaz John Mason Neale textársky pretvoril na skladbu Good Christian Men, Rejoice ("Dobrí kresťania, veseľte sa"). Táto verzia je v anglofónnych krajinách dodnes známejšia ako tá pôvodná. Za všetky súčasné verzie "sladkého veselia" v krátkosti spomeniem tú od nórskej opernej speváčky Sissel. Ó, a ešte ponúkam odkaz k jednotlivým podobám textu tejto skladby.


Uvažovali ste niekedy nad tým, ako by asi zneli vianočné piesne (a to nielen stredoveké) v podaní dobových gotických gajdošov ? Už si nad tým nemusíte lámať hlavu, odpoveď je v tomto videu. Koncert je to síce skromný, hostí je v kostole málo (ako spomína jeden z príspevkov pod videom, asi ho ktovieako nespropagovali v rámci stredovekých vianočných trhov v danom meste), no hudbe to na kvalite neuberá ani v najmenšom.

Určite si ešte spomínate na minuloročnú pieseň Gaudete, Christus est natus v podaní Oxford Camerata. Skladba bola poprvýkrát zapísaná v 16. storočí vo Švédsku a Fínsku. Objavila sa v zborníku Piae cantiones, celým názvom Piae cantiones ecclesiasticae et scholasticae veterum episcoporum ("Pobožné  cirkevné a školské piesne starých biskupov"), prvýkrát vydanom v roku 1582 v nemeckom meste Greifswald. Zborník obsahoval 72 textov a vydal ho fínsky učenec šľachtického pôvodu Theodoricus Petri Ruutha z Nylandu (fín. Uusimaa), ktorý sa vzdelával v Rostocku. Prakticky všetky piesne sú v latinčine, pochádzajú z 13.-15. storočia a poukazujú na miernejší, tolerantnejší charakter švédskej reformácie. Najzaujímavejší je dnes fakt, že zborník patrí k jednej z najucelenejších zachovaných zbierok stredovekých sviatočných piesní v celej Európe, vrátane piesní s tématikou adventu a Vianoc. Nie najhorší výkon na také "periférne" štáty, za aké boli dlhé storočia považované Švédsko a jeho fínske teritóriá, však ? ;-) Pokojne si v ňom zalistujte, ak chcete.

Prečo toto všetko rekapitulujem a do detailov opisujem ? Lebo dnes si vypočujeme ďalšie dve piesne z tohto bohatého stredovekého a renesančného hudobného zdroja:


Puer natus in Betlehem ("Dieťa narodené v Betleheme"). V podaní Ruuthových moderných krajanov, Fínskeho rozhlasového zboru komornej hudby (diriguje Timo Nuoranne).


Tuhľa je zas kompilácia až šiestich piesní z Ruuthovho zborníka, v podaní známeho švédskeho speváckeho súboru Joculatores Upsalienses*. Piesne pochádzajú z ich albumov Skogen, flickan och flaskan (1978) a Cantigas de Santa Maria - Cancionero de Upsala - Piae Cantiones (1983). 

Zoznam skladieb znejúcich v tomto videu :
1.) Personent hodie ("Nech sa dnes nesú piesne chvály", text)
2.) Omnis mundus iucundetur ("Celý svet spieva", text)
3.) Verbum caro factum est ("A slovo sa telom stalo", text)
4.) Gaudete, gaudete, Christus est natus (tentokrát v podaní tohto súboru, text)
5.) In stadio laboris (pieseň o akceptovaní niečieho miesta v istej spol. vrstve, text)
6.) Tempus adest floridum ("Teraz je čas kvetov", text)


Presuňme sa teraz ďaleko od povedomých zasnežených končín a zatiahnutých oblôh severu a zamierme na suchý juh na pomedzí Európy, Blízkeho Východu a strednej Ázie. Započúvajme sa do vianočných spevov východného Stredomoria, do vianočných piesní zo stredovekej Byzancie. Katavasias ortodoxného vianočného kánonu.


Ďalším zaujímavým chórovým chválospevom na Narodenie Pána je vianočná kathismata Μυστήριο ξένον (názov by sa dal voľne preložiť ako "Úžasné mystérium", príp. "Zázračné mystérium").


Za vypočutie stojí aj táto kompilácia byzantských kolied a chválospevov. Predstavuje prierez vianočnou hudbou Byzantskej ríše z posledného obdobia jej rozkvetu, 12. až 14. storočia. Pre zmenu nejde o vysoko formálny a hlboko introvertný pravoslávny chór, ale prosto spievané ľudové piesne, sprevádzané typickými byzantskými flautami a gréckymi typmi khytár a podobných starých strunových nástrojov.

Približný preklad textu :
Boh, ktorý je bez konca, zostúpil a prebýval v Panne,
eroorem-eroorem-eroorerooh-eroorem, veseľ sa, Ó nepoškvrnený.
Ty si Kráľom všetkého a Pánom, Ty si prišiel pretvoriť Adama,
eroorem-eroorem-eroorerooh-eroorem, veseľ sa, Ó nepoškvrnený.
Veseľte sa a buďte šťastní, smrteľníci, jasajú anjelskí hostitelia,
eroorem-eroorem-eroorerooh-eroorem, veseľ sa, Ó nepoškvrnený.
Podíďte bližie, aby ste v jaskyni uzreli, ležiaceho v jasliach, Pána,
eroorem-eroorem-erooreroorem, veseľ sa, Ó Zvrchovaná Pani.
Mudrci Východu prichádzajú, nesúc ušľachtilé dary,
eroorem-eroorem-erooreroorem, veseľ sa, Ó Zvrchovaná Pani.
Herodes sa dopočul noviny a hnevom sa triasol, bezbožník,
teriririrem-teriririrem-tem and ananes, veseľ sa, Ó nepoškvrnený.
Nasledujúc nečakaný smer, Mudrci prišli z Perzie,
teriririrem-teriririrem-tem and ananes, veseľ sa, Ó nepoškvrnený.
Tyran zo zlovoľnosti nariadil vraždenie Rácheliných detí,
teriririrem-teriririrem-tem and ananes, veseľ sa, Ó nepoškvrnený.A teraz už sľúbená exotika. Toto je opäť byzantský chválospev na Narodenie Pána, no preložený do a spievaný v arabčine. Interpreta sa mi zistiť nepodarilo, ale neprekvapilo by ma, ak by išlo o spevácky zbor libanonských alebo palestínskych kresťanov.

To je v rámci nášho dnešného koncertu už skutočne všetko. Ak sa vám podarí nájsť akékoľvek ďalšie zaujímavé skladby, pokojne mi dajte o nich vedieť zaslaním osobnej správy na blog. Chcem vám ešte popriať pekné prežitie dnešného sviatočného večera i bezproblémový zvyšok tohto roka. Dobrú noc a krásne sny. :-)

----

(* - Ak tento článok čítal niekto, kto hral Europu Universalis II - áno, ide o ten istý súbor, ktorého dobové piesne boli využité v soundtracku EUII-ky. Medzi nimi aj španielska stredoveká ľudovka Falalan. ;-) )

Menšia právna formulka
Všetky prezentované skladby patria ich autorom alebo autorom ich aranžmánov. Nevlastním autorské práva ani na jednu z uvedených skladieb a v rámci tohto článku sú zverejnené na výlučne nekomerčné účely.

Archívny dodatok
Článok bol pôvodne uverejnený na SMEblogu (26.12.2011, 17:00). Práve ste dočítali mierne upravenú a doplnenú verziu tohto článku, archivovanú na tomto blogu.

Ostatné články v sérii
Vianočný koncert dobovej sviatočnej hudby a kolied 2010 (upravené znovuzverejnenie 2012)
Vianočný koncert dobovej sviatočnej hudby a kolied 2013 (upravené znovuzverejnenie 2014)
Vianočný koncert dobovej sviatočnej hudby a kolied 2015
Vianočný koncert dobovej sviatočnej hudby a kolied 2016


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára