štvrtok 24. decembra 2015

Vianočný koncert dobovej sviatočnej hudby a kolied 2015

Chcem vám najsamprv popriať pekné a pokojné vianočné sviatky a všetko najlepšie do nového roku. Ak k lepšej nálade prispeje aj tento článok, už štvrtý v tejto voľnej tradícii, budem len a len rád.


Klaňanie troch kráľov, Giotto di Bondone, kaplnka rodiny Scrovegni, Padova

Šťastné a veselé ! Prajem príjemné počúvanie. :-)


(Odkazy uvedené v názvoch piesní vedú k zneniu ich textov, prevažne v latinčine.)

Jednou z dobových skladieb a piesní, ktoré som vám chcel predstaviť už pred pár rokmi, je Stella splendens, "Oslnivá hviezda". Názov pochopiteľne naráža na betlehemskú hviezdu, a náplň textu skladby v tejto betlehemsky ladenej tematike taktiež nezaostáva. Stella splendens patrí medzi staršie doložené vianočné piesne z obdobia stredoveku. Datuje sa do 14. storočia a bola zachytená v rukopise dnes známom ako Llibre Vermell de Montserrat ("Červená kniha Montserratu"). Rukopis vznikol koncom 14. storočia v benediktínskom opátstve Montserrat neďaleko Barcelony a bol zborníkom prevažne hudobných textov, z ktorých niektoré boli súčasné, no mnohé mali aspoň pár desaťročí alebo boli ešte staršie. Väčšina autorov týchto textov je anonymná, a to platí aj v prípade tejto konkrétnej skladby zo zborníka.  

Predstavím vám teraz viacero podaní skladby, spievaných i inštrumentálnych. Začneme mojou obľúbenou interpretáciou piesne, od francúzskeho súboru Alla Francesca:


Pekné, však ? :-)

Stella splendens bola v stredoveku dosť populárna sviatočná pieseň. Existovali napr. aj variácie spievané pútnikmi. Britský spevácky zbor New London Consort naspieval v roku 1992 pod vedením Philipa Picketta jednu z takýchto možných variácií na pieseň. V porovnaní s predchádzajúcim, tradičnejším stvárnením, má menej rozjímavý a sakrálny nádych:


Pri jej počúvaní ste si určite všimli, že má rozhodnejšie a rezkejšie stvárnenú melódiu a spev, keďže sa spievala pod holým nebom - pri cestovaní a možno i v predstaveniach sviatočného pouličného divadla. Ono pútnické spracovanie nie je celkom od veci, lebo kláštor Montserrat pri Barcelone patril medzi mariánske pútnické miesta.

A nakoniec tu máme aj inštrumentálnu verziu tejto skladby. Prevažne zádumčivého rázu, v podaní švédskej skupiny Vox Vulgaris:


Skladba sa objavila na ich albume z roku 2003. V roku 2002 zahrali skladbu aj naživo počas koncertu v kaplnke švédskeho zámku Skokloster.


Ďalšou vianočnou skladbou zo stredoveku, ktorú by som vám chcel dnes predstaviť, je Angelus ad Virginem. Nasledujúcu verziu naspieval taliansky súbor Coro San Gregorio Magno


Túto už asi aj poznáte, krátko som ju uviedol aj v jednom z predchádzajúcich koncertných článkov. No dnes sa jej povenujem podrobnejšie.

Text piesne rozpráva o známom stretnutí Panny Márie a archanjela Gabriela. Pieseň vznikla niekedy v 13. storočí, pravdepodobne vo Francúzsku u členov františkánskeho rádu. Isté je len to, že jej autor je anonymný. Z Francúzska sa rozšírila do viacerých susedných krajín a stala sa veľmi populárnou. (O jej obľúbenosti na Britských ostrovoch už v období stredoveku asi najviac vypovedá fakt, že pieseň je priamo spomenutá aj v jednom z príbehov Canterburských poviedok Geoffreyho Chaucera.) V mnohých krajinách si pieseň zachovala svoju obľúbenosť až dodnes.

Podľa niektorých dochovaných zdrojov vraj Angelus ad Virginem pôvodne pozostávala z vyše 27 strof (stánc) a jej zvláštnosťou bolo, že každá nová sloha začínala písmenom v poradí, aké majú písmená v abecede. V dnešnej dobe je pieseň spievaná spravidla v päťslohovej pobobe. Textové i notové zápisy tejto podoby v latinčine i iných jazykoch môžete nájsť na viacerých miestach. Odporučím vám napríklad tieto dve stránky (tá druhá obsahuje aj krátky úryvok z Chaucerovho príbehu, kde bola skladba spomenutá).

Ďalšie dve stvárnenia tejto piesne - prvé v podaní francúzskeho zboru l'Ensemble Vocal de Saverne (počas pravidelného adventného koncertu v Strasbourgu) a druhé v podaní zboru The Stairwell Carollers z kanadskej Ottawy:Náš starý známy Michael Praetorius, od ktorého sme si v článku z Vianoc 2013 predstavili pieseň Wie schön leuchtet der Morgenstern, sa v oblasti cirkevných piesní s vianočnou tematikou naozaj činil. Dnes vám z jeho vianočnej tvorby ponúknem pieseň Es ist ein Ros entsprungen ("Zakvitol ružový kvet"): 


Spieval Aachenský študentský chór Katolíckej vysokej školy v nemeckom Aachene.
 
Ak by ste si chceli vypočuť aj inštrumentálnu verziu, rád vám ponúknem nasledujúcu, lebo ma úprimne zaujala. V zatiaľ poslednom vydaní článku z roku 2013 som uviedol aj skladby zahrané hudobníkmi-jednotlivcami, ktorý sa staršej hudbe venujú skôr ako koníčku. V tejto minitradícii mienim pokračovať, a práve preto som vybral inštrumentálnu verziu zahranú hudobníkom Ernstom Stolzom: 


Ak by ste si chceli inštrumentálku ponechať na počúvanie ako mp3-ku, máte šťastie. Interpret nám vyšiel natoľko v ústrety, že svoju verziu ponúkol aj na stiahnutie. :-)

V renesančnom Nemecku ešte chvíľku ostaneme. Wie schön singt uns der Engel Schar je trošku menej známa, ale stále obľúbená pieseň. V 16. storočí ju vytvoril skladateľ Cornelius Freundt, a tu si ju môžete vypočuť v podaní nemeckého súboru Capella Lacensis:


Nateraz sa rozlúčime anglickou mariánskou piesňou z 15. storočia, I Sing of a Maiden. Pieseň má ľudový charakter a bola zachytená (ešte v pôvodnom pravopise, ako I syng of a mayden)  v dobovom rukopise dnes nazývanom The Sloane Manuscript (č. 2593). Nové a prepracované zhudobnenia pôvodnej piesne sa začali objavovať najmä v 19. a ranom 20. storočí. Pieseň vám ponúknem v úprave od britského skladateľa z 20. storočia, Patricka Hadleyho, a v podaní chórového súboru The Choir of King's College, z univerzity v Cambridge:


Požehnané Vianoce, priatelia. Dúfam, že sa uvidíme aj o rok, pri ďalšom z týchto článkov. :-)
----

Menšia právna formulka
Všetky prezentované skladby patria ich autorom alebo autorom ich aranžmánov. Nevlastním autorské práva ani na jednu z uvedených skladieb a v rámci tohto článku sú zverejnené na výlučne nekomerčné účely.

Ostatné články v sérii
Vianočný koncert dobovej sviatočnej hudby a kolied 2010 (upravené znovuzverejnenie 2012)
Vianočný koncert dobovej sviatočnej hudby a kolied 2011 (upravené znovuzverejnenie 2013)
Vianočný koncert dobovej sviatočnej hudby a kolied 2013 (upravené znovuzverejnenie 2014)
Vianočný koncert dobovej sviatočnej hudby a kolied 2016  
Vianočný koncert dobovej sviatočnej hudby a kolied 2017

2 komentáre: